Classificatie stofzuigers

De TNO Prestatietoets is gebaseerd op het testen van complete systemen (gereedschap, afzuigmodule, slang en stofzuiger). Voor zowel de gereedschappen als de industriële stofzuigers wordt het principe "gelijkwaardigheid" toegepast. Dit betekent dat voor vergelijkbare systemen (gereedschappen of stofzuigers) er geen (extra) TNO Prestatietoets nodig is. Deze beoordeling is aan TNO.

Om de prestaties van verschillende stofzuigers onderling te kunnen vergelijken heeft TNO een standaardtest ontwikkeld. Deze test betreft een industriële stofzuiger in combinatie met een Metabo haakse slijper WE 9-125 Quick 125 mm (900 W) met TNO afzuigkap. Gedurende een periode van 60 minuten wordt continu gewerkt in kalkzandsteen. In deze periode wordt circa 60 strekkende meter sleuf geproduceerd. De hoeveelheid kwartshoudend materiaal verzameld in de industriële stofzuiger bedraagt circa 7,0 kg. De test resulteert in een label dat is weergegeven in onderstaand figuur.

 

Stofzuigers die alleen geschikt zijn voor hout worden getest in combinatie met een excenter schuurmachine. Deze stofzuigers kunnen een D-label krijgen. Stofzuigers die zijn getest in combinatie met boorhamers krijgen geen label. Voor steenachtige materialen wordt alleen de vergelijkingstest met de haakse slijper gebruikt.  

Het label geeft aan hoeveel uur (1-8 uur) per 8-urige werkdag kan worden gewerkt zonder dat de blootstelling aan een schadelijke stof (respirabel kwarts, hardhout e.d.), gemeten in de ademzone van de werknemer, wordt overschreden. De blootstelling wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden (GSW TGG-8u) zoals vermeld op de website van de Sociaal Economische Raad (SER). 

LET OP! Bovenstaand label heeft uitsluitend betrekking op het complete gereedschapsysteem (combinatie van stofzuiger, afzuigslang, gereedschap en afzuigaccessoire) en mag nooit gebruikt worden om de prestatie van alleen een stofzuiger aan te duiden!

 

Om toch de vergelijking tussen enkel de stofzuigers onderling te kunnen maken, is er speciaal voor stofzuigers een tweede label ontwikkeld. Dit label is weergegeven in onderstaand figuur. Regels met betrekking tot het gebruik van de labels zijn te lezen op de pagina Richtlijnen Labelgebruik. Hier zijn de labels ook te downloaden.

Dit label geeft aan binnen welke klasse een stofzuiger valt. TNO definieert de volgende vier stofzuigerklassen:

 

Type stofzuiger    Operationele capaciteit [m³/uur] * TNO label 
A-klasse C > 150  5 - 8 uur
B-klasse C > 100 en C ≤ 150  2 - 4 uur
C-klasse C ≤ 100  1 uur
D-klasse  Alleen voor stofzuigers voor bewerkingen met hout

 

* capaciteit gemeten na de test aan het eind van de slang na reiniging van het filter

 

Voor een indeling in één van de genoemde klassen geldt dat een stofzuiger aan zowel de eisen m.b.t. de minimale capaciteit voor die klasse moet voldoen als aan de eis dat het minimale TNO uurlabel behorende bij die klasse is behaald. Alle stofzuigers met een label A, B of C zijn ook geschikt voor bewerkingen in hout.

 

 

Vergelijking en uitwisseling stofzuigers

 

Op basis van bovenstaande classificatie kunnen stofzuigers onderling worden vergeleken. Een stofzuiger getest conform het hierboven vermelde protocol TNO haakse slijper/ TNO afzuigkap en resulterend in de TNO Prestatietoets kan uitsluitend worden vervangen door een stofzuiger die in dezelfde of een hogere klasse valt, én minimaal hetzelfde uurlabel behaald heeft. Indeling in de A-klasse met een 8-uurs label is het hoogst haalbare.

 

Een overzicht van de door TNO geteste stofzuigers en de daarop behaalde klasse staat op de pagina Overzicht stofzuigers.

 

Reiniging van filters

Er worden drie verschillende typen reinigingen van de filters onderscheiden:

 

- automatisch

- semi-automatisch

- handmatig

 

Bij "automatische reiniging" wordt op tijdsindicatie of drukmeting het filter automatisch gereinigd.

 

Bij "semi-automatische reiniging" wordt bij inschakeling van de stofzuiger de reiniging automatisch uitgevoerd.

 

Bij "handmatige reiniging" wordt het filter alleen bij actie van de werknemer gereinigd.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO