Handhaving en handhavingsbeleid van de inspectie SZW

Voor informatie over de handhaving en het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt verwezen naar de website www.inspectieszw.nl.

 

In het traject van handhaving door de Inspectie SZW wordt gecontroleerd op het begrip "zichtbaar stof" vrijkomende naar de ademzone van de werknemer bij de verschillende bewerkingen (zoals boren, hakken, slijpen, zagen etc.). Komt er stof vrij naar de ademzone van de werknemer tijdens de bewerkingen, dan wijst dit op het niet gebruiken van de juiste beheersmaatregelen of op het niet goed functioneren van deze beheersmaatregelen. In beide situaties is actie geboden. Eventueel worden boetes en/of stillegging van werkzaamheden opgelegd.

De werkgevers hebben ook de verplichting aan te tonen dat de werkzaamheden "gezond" worden uitgevoerd. Dit kan door het uitvoeren van blootstellingsmetingen op de werkplek. Dit is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar en erg duur. Echter de Inspectie SZW erkent en accepteert gevalideerde gereedschapssystemen (combinatie van gereedschap, afzuigmodule en stofzuiger of andere beheersmaatregel).

 

De TNO Prestatietoets is hiervan een voorbeeld, maar ook ander onafhankelijk onderzoek door gerenommeerde instituten wordt geaccepteerd. De Inspectie SZW doet geen uitspraken over de verschillende deelsystemen (stofzuigers, stoffilters e.d.) afzonderlijk. Slechts de totale blootstelling aan een schadelijke stof, gemeten in de ademzone van een werknemer, is bepalend.

 

De Stand der Techniek van stofvrije gereedschappen wordt in belangrijke mate bepaald door een combinatie van de volgende aspecten: 

 

  • Mate van compartimentering
  • Effectieve capaciteit van de stofzuiger
  • Kwaliteit filtersysteem (type stoffilters en reiniging stoffilters)
  • Effectiviteit andere beheersmaatregel (toevoer water, nevel)

 

De meest effectieve manier om de verspreiding van stof naar de ademzone van de werknemer te voorkomen is het (volledig) compartimenteren van een bron (boren, schuren, slijpen e.d.). Hoe beter de compartimentering hoe minder eisen er gesteld behoeven te worden aan de stofzuiger of andere beheersmaatregel. Toepassing van een afzuigsysteem geeft de grootste vermindering van de verspreiding van stof vergeleken met andere beheersmaatregelen (water, nevel, ...). Naarmate de bron meer "open" is, betekent dit het gebruik van stofzuigers met een grotere afzuigcapaciteit. De kwaliteit van de filters (H, M en L) is mede bepalend voor de secundaire verspreiding van stof in een werkruimte. Ook het type filterreinigingssysteem (automatisch, handmatig, trilling, lucht) is een belangrijke parameter.

 

Al deze aspecten in hun samenhang bepalen uiteindelijk de feitelijke blootstelling van de werknemer op de werkplek en Stand der Techniek van het gereedschapssysteem.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO