NEDERLANDSE OVERHEID AANSPRAKELIJK VOOR CHROOMZIEKTEN BIJ KRIJGSMACHT

Dat is de conclusie van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie, dat maandag 4 juni officieel is gepresenteerd.

Defensie is hiervoor AANSPRAKELIJK.

 

De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6 is onacceptabel en heeft directe gevolgen voor de betrokken werknemers. Vele werknemers hebben allerlei soorten van kanker ontwikkeld, en dit is direct toe te schrijven aan slechte arbeidsomstandigheden in het verleden.

Maar ook in de huidige praktijk 2018 worden werknemers in de industrie nog steeds blootgesteld aan heel hoge concentraties kankerverwekkende stoffen (respirabel kwarts, hardhout, asbest, lasrook).

Zie ook de whitepapers van TNO op de website stofvrijwerken.tno.nl.

Er zijn vele beheersmaatregelen commercieel beschikbaar om deze blootstellingen te verminderen. Maar deze worden niet of onvoldoende gebruikt in de dagelijkse praktijk. De urgentie bij de overheid en het bedrijfsleven om werkelijk verschil te maken laat nog steeds sterk te wensen over. De gezondheid van werknemers is altijd belangrijk.

In een tijd van hoogconjunctuur is het VERPLICHT toepassen van de Stand der Techniek geen keuze maar een PLICHT. Bedrijven maken momenteel goede winsten. De echte winst is zorg voor gezonde werknemers!

 

Zie ook site RIVM 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO