TNO Worst Case Room

In het MEC-Lab van TNO in Delft staat een klimaatkamer met de sprekende naam "Worst Case Room". Deze ruimte is speciaal ingericht om emissies van met name fijnstof bij het gebruik van professioneel gereedschap te kunnen bestuderen. MEC staat voor Materialen, Energie en Constructies.

Afbeelding van het MEC-Lab.

 

De testruimte is karakteristiek voor een kleine werkomgeving (badkamer, hal, ...) met een relatief grote emissiebron en een lage ventilatievoud zodat er onder "worst case conditions" getest wordt. De tests worden uitgevoerd met 100% inschakeltijd van het betreffende gereedschap gedurende 1 uur. Tijdens een test is het volgende aanwezig in de kamer: 

 • gereedschap met afzuigmodule
 • stofzuiger (of andere specifieke beheersmaatregel)
 • bouwmateriaal
 • de werknemer
 • meetapparatuur

 De kamer is ontworpen met als doel om innovaties te kwantificeren en gereedschapssystemen te toetsen en te valideren ten opzichte van de huidige Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).

 De algemene specificaties voor de TNO Worst Case Room zijn als volgt: 

 • afmetingen 2,5 bij 2,5 bij 2,3 meter;
 • inhoud kamer 15 m³;
 • instelbare luchttoevoer 10 - 250 m³/uur;
 • instelbare temperatuur 10 - 40 graden Celsius;
 • instelbare luchtvochtigheid 20 - 95%.

  Voor de tests met (hand)gereedschappen zijn de volgende testcondities ingesteld: 

 • luchttoevoer: 150 m³/uur;
 • temperatuur: 20 graden Celsius;
 • relatieve vochtigheid: 50%.

 De monsterneming vindt plaats op de volgende drie meetpunten: 

 • in de ademzone boven linker revers werknemer
 • in de ademzone voor mond werknemer
 • in de ademzone boven rechter revers werknemer.

Voor de monsterneming van respirabel kwarts worden FSP10-cyclonen gebruikt met een debiet van 10 dm³/min en 37 mm glasvezelfilters. Voor de bemonstering van houtstof (hardhout) worden PAS-monsterkoppen gebruikt met een debiet van 10 dm³/min en 25 mm glasvezelfilters.

De metingen worden uitgevoerd volgens de volgende Europees geldende normen:

 

- NEN-EN 481, “Workplace atmospheres – General requirements for the performance of procedures
   for the measurement of chemical agents” (1 februari 1994);
- NEN-EN 481/A1, "Werkplekatmosfeer - Definitie van de deeltjesgrootteverdeling voor het meten
   van in de lucht zwevende deeltjes", (augustus 2001) 
- NEN-EN 482, ”Workplace atmospheres. General requirements for the performance of procedures
   for measurement of chemical agents”, (mei 1995);
- NEN-EN 689, “Workplace atmospheres – Guidance for the assessment of exposure to inhalation to 
   chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy” (1 april 1995);
- NEN-EN-689/C1 "Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij
  inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de
  meetstrategie" (maart 2012)

 

Het meetprotocol is te downloaden op deze pagina.

Artist impression van de TNO Worst Case Room

 

 

Artist impression van de TNO Worst Case Room

Testruimte EPTA

De EPTA (European Power Tool Association) heeft een vergelijkbare testruimte bij Hilti in Duitsland. Deze ruimte heeft een inhoud van 200 m³ bij een minimale ventilatie (geen mechanisch toevoer en afvoer). De overige testomstandigheden (bron, gereedschap, stofzuiger etc.) zijn gelijk aan de TNO testmethodiek. Ook de gebruikte meet- en analysemethodieken zijn gelijk ofwel vergelijkbaar.

 

De verschillen wat betreft inhoud van de testruimte en de luchttoevoer/-afvoer resulteren in verschillende meetresultaten. De TNO meetresultaten liggen tot een factor 2 hoger dan de EPTA meetresultaten. Meer fundamenteel onderzoek is gewenst om te komen tot een Europese afstemming en testmethodiek.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO