TNO ontwerptools

TNO beschikt over een uitgebreide toolbox voor het initieren van innovaties. Niet alleen zijn de juiste tools aanwezig, ook de achterliggende kennis  en ervaring is ruimschoots voorhanden zodat er onderscheidend werk geleverd kan worden.

CAD

Computer-aided design (CAD), is het gebruik van computersystemen om te helpen bij het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 

Meer informatie...

 

Stromingssimulaties (CFD)

Computational fluid dynamics of kortweg CFD is een methode om via numerieke algoritmen het gedrag van een stromend medium te analyseren. Directe toepassingen zijn bijvoorbeeld het zichtbaar maken van het transport van luchtstromen en concentraties van verontreinigingen.

 

Meer informatie...

 

gComis

gComis is een ventilatiemodel dat zich specifiek op zonering richt. Met dit programma kunnen transport van luchtstromen en concentraties van verontreinigingen worden berekend.

 

Meer informatie...

 

Bron - Concentratie rekenmodel

Dit door TNO ontwikkeld rekenprogramma maakt het mogelijk om een inschatting van de blootstellingen aan schadelijke stoffen (respirabel kwarts, houtstof..) in een praktijksituatie te maken.

 

Meer informatie...

 

TNO Worst Case Room

Het TNO Bouwlaboratorium in Delft beschikt over een speciale testfaciliteit met de sprekende naam "Worst Case Room". Deze ruimte is speciaal ingericht om emissie van met name fijnstof bij het gebruik van professioneel gereedschap te kunnen bestuderen.

 

Meer informatie...

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO