Recente innovaties

TNO verbindt al 80 jaar lang mensen en kennis om innovaties te creëren die onder andere het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Op het gebied van stofvrij werken heeft TNO aan de wieg gestaan van een veelheid aan innovaties die de gezondheid van werknemers en het gebruiksgemak ernorm hebben doen toenemen. Enkele sprekende voorbeelden worden hieronder genoemd.

Lastoorts 7XE EXTRACTOR

TNO heeft in 2013-2014 een innovatieve lastoorts met integrale lasrookafzuiging ontwikkeld in samenwerking met de MKB-ers Translas en iTanks.

 

Meer informatie...

Zaagtafel (droogzagen) met integrale stofafzuiging

Deze zaagtafel is optimaal gecompartimenteerd en wordt afgezogen door een Pullman Ermator S36 stofzuiger met een effectieve afzuigcapaciteit van 320 – 360 m3/uur. 

 

Meer informatie... 

 

Rookafzuiging in lascabines

Bij het lassen komen er vele schadelijke stoffen vrij. Met name de blootstellingen aan lasrook, chroom en nikkel zijn hoog. Tijdens de lasprocessen TIG, MIG, MAG worden de wettelijke grenswaarden regelmatig overschreden.

 

Meer informatie...

 

Stofvrije schuurcabines

In opdracht van de KLM en het Ministerie van Defensie heeft TNO meerdere schuurcabines voor vliegtuigonderhoud ontwikkeld met het doel de blootstelling aan het kankerverwekkende zeswaardig chroom te minimaliseren.

 

Meer informatie...

 

Luchtkwaliteit en comfort binnenschietbanen

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op binnenschietbanen tijdens schietoefeningen (dynamisch schieten).

 

Meer informatie...

Stofafzuiging op handgereedschappen

TNO heeft tientallen prototypen voor stofafzuiging op gereedschappen ontwikkeld. In samenwerking met vele marktpartijen zijn innovatieve stofvrije gereedschappen op de markt gebracht.

 

Meer informatie...

Afzuigsysteem tegelzaagmachine (droog)

De onderstaande tegelzaagmachine(iQTS244) van iQ Power Tools is voorzien van een afzuigsysteem (afzuigkap, multicyclonen, integrale afzuigventilator). De emissie van respirabel stof naar de werknemer en werkomgeving wordt sterk gereduceerd. In de Worst Case Room van TNO is een blootstelling gemeten van 0,3 mg/m3 bij 100 % inschakeltijd. Dit is een reductie met een factor 50 -100 vergeleken met tegelzaagmachine zonder beheersmaatregel. Echter de wettelijke grenswaarde van respirabel kwarts wordt nog steeds overschreden bij zwaar gebruik (4 maal).

 

Meer informatie...

Multicycloon voorafscheider

In de afbeelding hiernaast is het TNO basisontwerp weergegeven van een multicycloon-unit voor het effectief afvangen van respirabele kwartsdeeltjes uit een luchtstroom. De unit kan worden gebruikt om een verontreinigde lucht uit technische productieruimten (en ademzone van werknemers) te verwijderen.

 

Meer informatie...

zaagtafel met watertoevoer

Een (eerste) effectieve beheersmaatregel is de toevoer van water tijdens het zagen. Met name voor bouwmaterialen die gemakkelijk water opnemen (kalkzandsteen, baksteen, verschillende natuursteensoorten (zandsteen) is dit een doelmatige maatregel. In deze werksituatie wordt de blootstelling aanzienlijk verminderd, toch zijn overschrijdingen tot 15 maal de grenswaarde van respirabel kwarts nog steeds mogelijk. In de verspreide waternevel zitten ook kwartsdeeltjes en deze komen nog steeds in de ademzone van de werknemers tijdens het zagen van de kwartshoudende materialen.

 

Meer informatie...

 

 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO