Lascabine met rookafzuiging

Bij het lassen komen er vele schadelijke stoffen vrij. Met name de blootstellingen aan lasrook, chroom en nikkel zijn hoog. Tijdens de lasprocessen TIG, MIG en MAG worden de wettelijke grenswaarden regelmatig overschreden. Toepassing van een door TNO ontworpen lascabine is één van de mogelijke oplossingen.

De onderstaande figuur geeft schematisch het ontwerp van de lascabine weer. Het ontwerp is gebaseerd op compartimentering van de bron (lasproces) en op scheiding van de bron en de werknemer.


De bron is omgeven door een flexibel lasgordijn met daarin een flexibele werkopening. De mogelijke afmetingen van deze werkopening zijn een compromis van effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid. In het ontwerp wordt uitgegaan van een luchttoevoer van schone lucht met een lineaire snelheid van 1 m/s in de werkopening. In de cabine wordt de lasrook weggezogen door twee afzuigarmen schuin achter de lastoorts. Het totale debiet van deze afzuigarmen is 1,0 m3/s.

In de onderstaande tabel zijn de testresultaten vermeld. Zowel de concentratie lasrook alswel de concentratie zeswaardig chroom blijven ruim onder de wettelijke grenswaarden (GSW TGG-8u) van lasrook (1 mg/m3) en zeswaardig chroom 0,010 mg/m3).

Conclusie: een zeer effectieve en goed uitvoerbare oplossing voor een groot aantal laswerkplekken en lasprocessen.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO