Asbest

Blootstellingconcentraties naar asbest soort voor mesothelioom en longkanker tezamen overeenkomend met de risiconiveaus 4.10-3 en 4.10-5.

De waarden gelden voor werkgerelateerde blootstelling (gedurende 40 jaar, 8 uur per dag,

vijf dagen per week), uitgedrukt in vezels per m3 (tussen haakjes in vezels/ml) gemeten met

Transmissie-ElektronenMicroscopie (TEM).

 

Risiconiveau

Concentraties overeenkomend

met risiconiveau voor 

arbeidsgerelateerde blootstelling

gemeten met TEM

   
 

Chrysotiel in vezels per m3

(vezels/ml)

Gemengde blootstelling aan

maximaal 20% amfibool in

vezels per m3 (vezels/ml)

100% amfibool in

vezels per m3

(vezels/ml)

4.10-3 200 000 (0,2) 130 000 (0,13) 42 000 (0,042)
4.10-5 2 000 (0,002) 1 300 (0,0013) 420 (0,00042)

 

De huidige grenswaarde is uitgedrukt in metingen met FaseContrastMicroscopie (FCM):

10 000 vezels/m3 ofwel 0,01 vezels/ ml;

uitgedrukt in metingen met TEM, is de huidige grenswaarde:

20 000 vezels/m3 ofwel 0,02 vezels/ml.

 

Nota bene: de huidige Nederlandse grenswaarde voor arbeidsgerelateerde blootstelling is niet gebaseerd op een berekening van concentraties die overeenkomen met een bepaald risiconiveau.

 

 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO