Grenswaardes en gezondheidsrisico's

Op deze pagina kan meer informatie gevonden worden over de grenswaardes en gezondheidsrisico's bij de blootstelling aan respirabel kwarts, houtstof(hardhout), lasrook /chroom VI. Zie ook linker kolom van deze pagina, waar een keuze kan worden gemaakt om meer informatie te vinden per kankerverwekkende stof.

Geschat wordt dat jaarlijks bij 122.600 (met een marge van 91.500 - 150.500) mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij (in het verleden) tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen (respirabel kwarts, asbest, lasrook (Cr, Ni, Co), hardhout e.a.) zijn blootgesteld (RIVM Letter report 2016-0010: Work-related cancer in the European Union). Daarnaast sterven hierdoor per jaar ongeveer 79.700 (marge 57.700 - 106.500) mensen in de EU. Als dit ‘vervroegde overlijden’ wordt omgezet naar verloren levensjaren zijn dat er bijna 1,2 (0,8 - 1,6) miljoen. Kankerpatiënten ervaren een verminderde kwaliteit van leven, krijgen medische zorg en kunnen vaak niet of minder werken. Naast het (individuele) lijden ontstaan hierdoor kosten. Dit wordt gezamenlijk uitgedrukt in maatschappelijke schade. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werkgerelateerde kanker in de EU worden op € 4-7 miljard per jaar geschat. Als ook de immateriële schade van het ziek zijn en mogelijk vroegtijdig sterven wordt meegerekend, loopt de totale maatschappelijke schade op tot € 334 (marge 242 – 440) miljard per jaar. Als we de schattingen voor de EU (514 miljoen inwoners) omrekenen naar het aantal doden door werkgerelateerde kanker voor Nederland (17 miljoen inwoners) komen we op 2.000 – 3.500 doden per jaar. Als referentie de volgende cijfers. In 2015 waren er 621 verkeersdoden te betreuren. Door roken overleden in 2015 naar schatting 7.000 mensen (3,9 miljoen Nederlanders roken !). Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw in 2015 bedroeg 27 bouwvakkers.

 

Overheden hebben (wettelijke) grenswaarden vastgesteld om de gezondheidsrisico’s van de werknemers te waarborgen door handhaving van deze grenswaarden. TNO kiest voor PREVENTIE door toepassen van Stand der Techniek. Een (hand)gereedschap of productiesysteem moet intrinsiek veilig en gezond werken mogelijk maken. Deze productiemiddelen zijn de bron van het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen naar de werknemers en hun werkomgeving. En daar ligt dan ook de oplossing. Door de bronsterkten van deze productiemiddelen te verlagen door toepassing van de juiste beheersmaatregelen kan de werknemer effectief worden beschermd.

 

Het ontwerpen en produceren van stofvrije gereedschappen en productieprocessen is in eerste instantie een taak van de producenten. TNO kan helpen door innovaties met als doel de Stand der Techniek te verbeteren. De werkgevers kunnen hun werknemers effectief beschermen door stofvrije gereedschappen/ processen te implementeren in de dagelijkse praktijk. De inspectie SZW heeft een cruciale rol in dit speelveld. Handhaving blijft onveranderlijk belangrijk. Maar nu met hulp van meerdere partijen. Samen kunnen we werkgerelateerde kanker verminderen, voorkomen is beter dan genezen.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO