Home

werkgerelateerde kanker

Werkgerelateerde kanker wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de kankerverwekkende stoffen respirabel kwarts en zeswaardig chroom en de kankerverwekkende processen bewerken van hardhout en lassen. Wees zuinig op uw gezondheid. Jaarlijks sterven er 2000 - 3000 Nederlanders door (long)kanker veroorzaakt door te hoge blootstelling op de werkplek.

tno innovatie - stofvrijwerken

De laatste jaren heeft TNO een aantal interessante innovaties, met betrekking tot het minimaliseren van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de industrie, ontwikkeld. Onder lees verder is specifieke informatie beschikbaar.

lasrook

Lasrook en zeswaardig chroom veroorzaken (long)kanker. Door gebruik van MIG-MAG lastoortsen met geïntegreerde afzuiging wordt meer dan 95% van de lasrook weggezogen.

SZW: '4.100 beroepsziekten met dodelijke afloop'

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda, anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is.

 

Stofzuigers

Om de prestaties van verschillende stofzuigers onderling te kunnen vergelijken heeft TNO een standaardtest ontwikkeld.

Stofzuiger verplicht

TNO heeft een pictogram stofzuiger ontwikkeld. Dit pictogram staat voor het VERPLICHT gebruik van stofzuigers op de werkplek in de bouw. Op gelijke voet met de verplichtingen voor gehoorbescherming, gebruik helmen, handschoenen, veiligheidsschoenen e.a.

Uitgelicht product

TNO en (onderzoeks)partners werken continu aan het verbeteren van (hand)gereedschappen en werkprocessen. Doelstelling is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren.

beheers-maatregelen houtstof (hardhout)

Bij het gebruik van gereedschappen voor de bewerking van hout en plaatmateriaal zijn de blootstellingen aan kankerverwekkende houtstof extreem hoog. In veel gevallen worden de de wettelijke grenswaarden overschreden

respirabel kwarts

Bij het gebruik van gereedschappen voor het bewerken van steenachtige materialen is de blootstelling aan de kankerverwekkende stof respirabel kwarts te hoog. In veel gevallen worden de wettelijke grenswaarden overschreden.

NEDERLANDSE OVERHEID AANSPRAKELIJK VOOR CHROOMZIEKTEN BIJ KRIJGSMACHT

Defensie heeft geen adequate maatregelen genomen om hun werknemers voldoende te beschermen tegen de blootstelling aan chroom-6.

 

Dat is de conclusie van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie, dat maandag 4 juni officieel is gepresenteerd. 

 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO