13 oktober 2016

Doden door werkgerelateerde kanker in EU

Geschat wordt dat jaarlijks bij 122.600 (met een marge van 91.500 - 150.500) mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij (in het verleden) tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld (RIVM Letter report 2016-0010: Work-related cancer in the European Union). Daarnaast sterven hierdoor per jaar ongeveer 79.700 (marge 57.700 - 106.500) mensen in de EU. Als dit ‘vervroegde overlijden’ wordt omgezet naar verloren levensjaren zijn dat er bijna 1,2 (0,8 - 1,6) miljoen. Kankerpatiënten ervaren een verminderde kwaliteit van leven, krijgen medische zorg en kunnen vaak niet of minder werken. Naast het (individuele) lijden ontstaan hierdoor kosten. Dit wordt gezamenlijk uitgedrukt in maatschappelijke schade. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werkgerelateerde kanker in de EU worden op € 4-7 miljard per jaar geschat. Als ook de immateriële schade van het ziek zijn en mogelijk vroegtijdig sterven wordt meegerekend, loopt de totale maatschappelijke schade op tot € 334 (marge 242 – 440) miljard per jaar.

Als we de schattingen voor de EU (514 miljoen inwoners) omrekenen naar het aantal doden door werkgerelateerde kanker voor Nederland (17 miljoen inwoners) komen we op 2.000 – 3.500 doden per jaar.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2018 TNO