Uitgelicht product

TNO en (onderzoeks)partners werken continu aan het verbeteren van (hand)gereedschappen en werkprocessen. Doelstelling is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren. Onder deze rubriek worden recente innovaties vermeld. Belangrijke criteria zijn nieuwheid van de technologie en de score op de TNO index stofvrij werken (uurlabel) en de daaraan gekoppelde minimale blootstelling aan de voor de werknemers gezondheidsbedreigende stoffen (respirabel kwarts, houtstof (hardhout), lasrook en zeswaardig chroom). Meer innovatie op weg naar het uitbannen van werkgerelateerde kanker.

 

De RUPES vlakschuurmachine type LE71TE in combinatie met een HAR43 stoffilter, presteert opmerkelijk goed. Bij deze vlakschuurmachine wordt de stofbeheersing niet gerealiseerd door gebruik van een stofzuiger. Dit maakt het systeem zeer flexibel. Geen gesleep met stofzuigers op trappen en stellingen en toch STOFVRIJ. Geen zichtbaar stof maar ook geen stof waarneembaar op het bewerkte materiaal. Een (rekenkundig) TNO uurlabel van maar liefst 80. De blootstelling aan hardhout tijdens de TNO metingen bedroeg slechts 0,19 mg/m3 als 8-uursgemiddelde bij 100% inschakeltijd. Vergeleken met de huidige grenswaarde van houtstof van 2 mg/m3 is er dus met recht sprake van MINIMALISATIE van de blootstelling.

 

 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2018 TNO