Uitgelicht product

TNO en (onderzoeks)partners werken continu aan het verbeteren van (hand)gereedschappen en werkprocessen. Doelstelling is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren. Onder deze rubriek worden recente innovaties vermeld. Belangrijke criteria zijn nieuwheid van de technologie en de score op de TNO index stofvrij werken (uurlabel) en de daaraan gekoppelde minimale blootstelling aan de voor de werknemers gezondheidsbedreigende stoffen (respirabel kwarts, houtstof (hardhout), lasrook en zeswaardig chroom). Meer innovatie op weg naar het uitbannen van werkgerelateerde kanker.

De Metabo SXE 150-5.0 BL excenter schuurmachine in combinatie met een Metabo stofzuiger ASA 25 L PC (of gelijkwaardig) is met recht STOFVRIJ te noemen. Geen zichtbaar stof maar ook geen stof waarneembaar op het bewerkte materiaal. Een TNO uurlabel van 192 met een gemeten concentratie houtstof van  0,083 mg/m3. Vergeleken met de huidige grenswaarde van houtstof van  2 mg/m3 met recht een MINIMALISATIE van de blootstelling. Nieuw en innovatief is ook het automatische inschakelen van de stofzuiger bij start gebruik schuurmachine door een trilmodule in de afzuigslang van de stofzuiger.

 

Links op de afbeelding  is een MIRKA DEROS excenterschuurmachine te zien. Deze schuurmachine is eenzelfde ontwerp met gelijkwaardige specificaties.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2018 TNO