Rekenmodel Concentratie-Bron

Dit door TNO ontwikkeld rekenprogramma maakt het mogelijk om een inschatting van de blootstellingen aan schadelijke stoffen (respirabel kwarts, houtstof..) in een praktijksituatie te maken.

Het programma is gebaseerd op empirische bronemissies (mg/s) van een proces (hakken, schuren, slijpen etc.) bepaald in de TNO Worst Case Room. De feitelijke werkomstandigheden (grootte werkruimte, ventilatie, duur werkzaamheden e.a.) kunnen worden gekozen en worden ingevoerd. Ook kunnen verschillende beheersmaatregelen (mate van compartimentering, gebruik stofzuiger, toevoer water...) worden geselecteerd. Op basis van deze keuzes wordt de blootstelling berekend en getoetst aan de wettelijke grenswaarden.

 

Het rekenmodel is vrij te gebruiken en kan onderaan deze pagina worden gedownload.

 

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2019 TNO