gComis

Het ventilatiemodel gComis is een door TNO ontwikkeld zonemodel. Met dit programma kunnen transport van luchtstromen en concentraties van verontreinigingen worden berekend.

In de onderstaande figuur zijn berekeningen op een schietbaan weergegeven. Als invoergegevens zijn de bronemissies van wapensystemen en bijbehorende munitie gebruikt. In combinatie met andere parameters (ventilatie, verblijftijd, aantal schoten e.d.) kunnen per zone de concentraties van de bij het schieten vrijkomende schadelijke stoffen zoals koper, koolmonoxide, stikstofdioxide worden berekend.

 

Op deze wijze wordt de blootstelling van schutters en instructeurs op een schietbaan berekend. Deze resultaten worden vervolgens vergeleken met wettelijke grenswaarden van de betreffende schadelijke stoffen. Indien nodig worden concepten ontwikkeld om deze blootstellingen te verminderen. Deze oplossingen worden vervolgens (opnieuw) doorberekend met gComis. Uiteindelijk wordt dit rekenmodel per specifieke situatie gevalideerd door metingen in de praktijk.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2019 TNO