Stromingssimulaties (CFD)

Numerieke stromingssimulaties (CFD, Computational Fluid Dynamics) zijn methodes, waarbij numerieke algoritmes gebruikt worden om het gedrag van gassen of vloeistoffen te berekenen. Het is vooral geschikt om in een vroeg stadium van de productontwikkeling een geoptimaliseerd design te vinden.

 

Op basis van CAD gegevens wordt het gebied met behulp van finiete volumen gediscretiseerd waarin vervolgens de stromingsvergelijkingen worden opgelost. Fysieke effekten zoals transport van massa, impuls, energie en turbulentie worden stationair of als nodig ook tijdsafhankelijk berekend. Ook is er een gekoppelde berekening van de stroming met bv. particel of stofdeeltjes mogelijk, daardoor is het gedrag van transport en depositie van de deeltjes te berekenen.

De berekeningen worden uitgevoerd met software die is gevalideerd met behulp van validatie experimenten uit de literatuur of interne TNO validatie experimenten. Als software wordt vooral Fluent, OpenFoam en Flow Simulations (Solidworks) gebruikt. Simulaties kunnen worden uitgevoerd voor een breed toepassigsgebied, van laminaire tot turbulente stroming, met warmte-overdracht, meerfasenstroming of ook onder vacuum condities.

De resultaten worden geanalyseerd en resulteren in aanbevelingen voor verschillende vraagstukken zoals de mate van ventilatie, concentratie van verontreiniging, krachten etc. Ook kunnen verschillende beheersmaatregelen met elkaar worden vergeleken om zo tot een optimale keuze te komen.

Afvangen deeltjes met behulp van een mechanisch filter

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2019 TNO