Beheersmaatregelen voor nat boren

TNO heeft beheersmaatregelen voor nat boren gestest.

Het stappenplan voor het beheersen van schadelijk stof is als volgt (in volgorde van de effectiviteit van de beheersmaatregel):
Stap 1: Kies voor kwartsvrije/kwartsarme bouwmaterialen.
Stap 2: Kies voor PREFAB bouwen.
Stap 3: Kies voor stofvrije gereedschappen of processen.
 


Eén type stofvrij proces voor nat boren en de effectiviteit is getest en hieronder weergegeven. De resultaten zijn gebaseerd op testen in de TNO Worst Case Room. De testspecificaties zijn een ruimtevolume van 15 m3, ventilatie van 150 m3/u en 100% inschakeltijd van het gereedschap. De concentratie stof is gemeten in de ademzone van de werknemer.

BOREN-NAT (kalkzandsteen/beton) zonder beheersmaatregelen

Overschrijdingsfactor: <0,03 maal grenswaarde respirabel kwarts

BOREN-NAT (kalkzandsteen/beton) met beheersmaatregel

Preventiefactor (PF): 200 maal
Concentratie respirabel kwarts op werkplek kleiner dan grenswaarde (0,075 mg/m³)

De watertoevoer dient dusdanig te zijn dat het boorgat volledig afgesloten wordt met water.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2019 TNO