Stofvrij werken

werkgerelateerde kanker

Werkgerelateerde kanker wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de kankerverwekkende stoffen respirabel kwarts en zeswaardig chroom en de kankerverwekkende processen bewerken van hardhout en lassen. Wees zuinig op uw gezondheid. Jaarlijks sterven er 2000 - 3000 Nederlanders door (long)kanker veroorzaakt door te hoge blootstelling op de werkplek.

Uitgelicht product

TNO en (onderzoeks)partners werken continu aan het verbeteren van (hand)gereedschappen en werkprocessen. Doelstelling is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren.

lasrook

Lasrook en zeswaardig chroom veroorzaken (long)kanker. Door gebruik van MIG-MAG lastoortsen met geïntegreerde afzuiging wordt meer dan 95% van de lasrook weggezogen.

beheers-maatregelen houtstof (hardhout)

Bij het gebruik van gereedschappen voor de bewerking van hout en plaatmateriaal zijn de blootstellingen aan kankerverwekkende houtstof extreem hoog. In veel gevallen worden de de wettelijke grenswaarden overschreden

inspectie SZW: On the road to zero

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen.

Ontwikkeling multicycloon filtersysteem voor lasrook en zeswaardig chroom

TNO ontwikkelt in samenwerking met Translas (producent lastoortsen) en iTanks (innovatiecentrum Rotterdamse Haven) een filtersysteem voor fijnstof (lasrook en zeswaardig chroom). De deeltjesgrootte van lasrook is kleiner dan 1 micron.

Stofzuigers

Om de prestaties van verschillende stofzuigers onderling te kunnen vergelijken heeft TNO een standaardtest ontwikkeld.

veel gestelde vragen

Vragen die vanuit de bouw en leveranciers van gereedschappen vaak terug komen hebben we op deze pagina samengevat. Voor meer specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen.

rekenmodel concentratie-bron

Dit door TNO ontwikkeld rekenprogramma maakt het mogelijk om een inschatting van de blootstellingen aan schadelijke stoffen (respirabel kwarts, houtstof..) in een praktijksituatie te maken.

worst case room

Deze ruimte is speciaal ingericht om emissies van met name fijnstof bij het gebruik van professioneel gereedschap te kunnen bestuderen.

respirabel kwarts

Bij het gebruik van gereedschappen voor het bewerken van steenachtige materialen is de blootstelling aan de kankerverwekkende stof respirabel kwarts te hoog. In veel gevallen worden de wettelijke grenswaarden overschreden.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2017 TNO